بایگانی

محمدرضا شجریان؛ بازتاب جامعه موسیقی

نوشتن مطلب انتقادی درباره‌ی چهره‌های محبوب در جامعه، امری نیست که به سادگی امکان‌پذیر باشد؛ تعداد کم این‌گونه مقالات خود گواه بر این مدعاست. برای مثال درباره‌ی محمدرضا شجریان که فعالیت هنری وی موضوع این نوشتار است، تعداد زیادی مقاله و مصاحبه موجود است، لیکن محتوای آن‌ها بیشتر در فضای تعریف و تمجید و یا حتی تملق گویی است تا نقد.


هوره آواز باستانی سرزمین آفتاب

هوره آواز‌ی باستانی، ساده و غیر ریتمیک است که عموماً بدون همراهی ساز در مناطق کردنشینِ زاگرس و به ویژه در سه استان کرمانشاه، ایلام و لرستان که در آن‌ها گویشِ کلهری کردی رایج است؛ خوانده می‌شود. این ابتدایی‌ترین و پر قدمت‌ترین آوازی است که در حوزه‌ی جغرافیایی ایران به گوش می‌رسد.