بایگانی

خطی از دیروز، لحنی از اکنون؛ معرفی پروژه دالند و جان پاتر.

حقیقتا یک گروه چند نفره از موسیقیدان‌هایی با زمینه‌های کاری کاملا متفاوت، با موسیقی کهنی که از شاکله آن بعضاً تنها یک خط آوازی موجود است چه کار میتوانند بکنند؟ پاسخ این است که میشنوند، آن‌را گسترش میدهند و میدانند که نتیجه‌ای که به وجود خواهند آورد چیزی است کاملا جدید.


گئورگ ایوانویچ گورجیف

گئورگ ایوانویچ گورجیف (George Ivanovich Gurdjieff​) را نه می‌توان به عنوان عارف توصیف کرد و نه آهنگ‌ساز. نه مثل همتایان خودش مانند اشو یا مهربابا به صورت گسترده دست به تربیت شاگرد زد و روشی منسجم از خویش باقی گذاشت و نه خود را وقف موسیقی کرد.